Andrzej Romanek

V edycja konkursu historycznego o Żołnierzach Wyklętych ogłoszona !

Zbigniew Herbert powiedział: „Nie dajmy zginąć poległym”. To tych słów trzeba jeszcze dodać „i nie zapominajmy o jeszcze żyjących”. W tym duchu wspólnie z Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie oraz Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu organizuję V edycję konkursu historycznego „Żołnierze Wyklęci - Bohaterowie Antykomunistycznego Podziemia”. Patronat nad konkursem objął Zbigniew Ziobro.  

Idea konkursu zrodziła się w 2011 roku w następstwie ustanowienia przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dnia 1 marca Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W preambule do tej niezwykle ważnej ustawy czytamy, iż święto to ustanawia się w hołdzie „Żołnierzom Wyklętym”, którzy w obronie niepodległego bytu Państwa Polskiego, walcząc
o prawo do samostanowienia i urzeczywistnienia dążeń demokratycznych społeczeństwa polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny sposób, przeciwstawili się sowieckiej agresji i narzuconemu reżimowi komunistycznemu.

Głównym celem konkursu jest zainteresowanie młodzieży najnowszą historią Polski, w tym walką antykomunistycznego podziemia w latach 1945-1956. Trzeba jasno powiedzieć, że to właśnie w tym okresie polscy bohaterowie, byli żołnierze Armii Krajowej, stawiali opór sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR. Pomimo całkowitej obojętności świata, „Żołnierze Wyklęci” prowadzili walkę z sowieckim okupantem oraz jego rodzimymi poplecznikami. Za tę walkę oraz postawę patriotyczną doznali ze strony zsowietyzowanej władzy strasznych represji. Byli więzieni, torturowani, często ginęli bez śladu w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach; nazywano ich „zdrajcami” i „bandytami”.

Nasz konkurs wpisuje się w ideę krzewienia pamięci o „Żołnierzach Wyklętych” wśród ludzi młodych, uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Doświadczenia z poprzednich edycji konkursu pokazały, że pamięć o tych wielkich, polskich bohaterach nie ginie, a wręcz przeciwnie wychodzi na światło dzienne i zyskuje nowy blask.  Niejednokrotnie przygotowane przez uczniów prace konkursowe, oparte na wspomnieniach świadków tamtych wydarzeń okazały się tak odkrywcze, że dziś stanowią doskonały materiał do dalszych badań historycznych. Dlatego też jako organizatorzy konkursu zdecydowaliśmy się na dodatkowe punktowanie prac opartych o wspomnienia osób uczestniczących w walce antykomunistycznego podziemia w latach 1945-1956 na ziemi nowosądeckiej, limanowskiej, gorlickiej, nowotarskiej i tatrzańskiej bądź ich potomków, które zostały utrwalone w jakiekolwiek formie np.: przekazu ustnego, publikacji, pamiętników, zdjęć itp.

Tegoroczna, V edycja konkursu jest skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych położonych na terenie Miast: Nowego Sącza, Gorlic, Limanowej, Nowego Targu i Zakopanego oraz Powiatu Nowosądeckiego, Gorlickiego, Limanowskiego, Nowotarskiego i Tatrzańskiego. Nagrodami dla uczestników konkursu są:

  1. dla laureatów, którzy zajmą pierwszych 10 miejsc - nagrody książkowe, w tym publikacje naukowe ufundowane przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie oraz Muzeum Okręgowe
    w Nowym Sączu, a ponadto  
  2. dla zwycięzców konkursu, którzy zajmą trzy pierwsze miejsca:
  • nagroda rzeczowa ufundowana przez Posła na Sejm RP Andrzeja Romanka,
  • publikacja pracy konkursowej w miesięczniku Sądeczanin i na portalu http://www.sądeczanin.info.

Szkoły mogą zgłaszać swój udział w konkursie do 30 stycznia 2015 roku. Prace konkursowe mają zostać wysłane do 6 marca 2015 roku, a uroczyste podsumowanie konkursu i ogłoszenie jego wyników odbędzie się 23 marca 2015 roku o godz. 12:00 na Sali Reprezentacyjnej Ratusza w Nowym Sączu.

Regulamin konkursy znajdziecie Państwo pod linkiem: 

 

                                                                            

Andrzej Romanek © Solidarna Polska 2013-2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.
andrzejromanek.pl