Andrzej Romanek

Życiorys

Mam 48 lat. Urodziłem się w Grybowie, lecz od kilku lat mieszkam w Łososinie Dolnej. Jestem żonaty, mam dwoje dzieci.

Wychowałem się w wielodzietnej rodzinie. Mam sześcioro rodzeństwa: pięć sióstr oraz brata. Moi rodzice prowadzili gospodarstwo rolne. Od najmłodszych lat ciężko pracowałem na roli. Równocześnie zdobywałem wykształcenie.

Po ukończeniu szkoły podstawowej rozpocząłem naukę w Technikum Mechanicznym w Grybowie. Następnie podjąłem studia na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W trakcie studiów rozpocząłem drugi kierunek na Wydziale Prawa i Administracji.

Jestem magistrem prawa i magistrem pedagogiki. Ukończyłem aplikację sędziowską, uzyskując prawo wykonywania zawodu sędziego, jak również aplikację radcowską i wykonywałem zawód radcy prawnego.

W latach 2005 – 2006 pełniłem funkcję Szefa Gabinetu Politycznego Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro. Byłem radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego III Kadencji, Wiceprzewodniczącym Komisji Budżetu, Mienia i Finansów oraz członkiem Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą. Ponadto w Zarządzie Województwa Małopolskiego sprawowałem funkcję Wicemarszałka.

W wyborach samorządowych w 2010 r. ponownie uzyskałem mandat Radnego Sejmiku. W IV kadencji Sejmiku sprawowałem funkcję Przewodniczącego Komisji Statutowo – Prawnej oraz byłem członkiem Komisji Budżetu, Mienia i Finansów. Pełniłem również funkcję Przewodniczącego Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości. Jesienią 2011 r. dzięki Państwa poparciu uzyskałem mandat Posła na Sejm RP VII kadencji. Jestem członkiem komisji finansów finansów publicznych oraz podkomisji stałej do monitorowania systemu podatkowego.

Moje motto życiowe brzmi: „Ciężka praca i upór prowadzą do celu”.

 

Andrzej Romanek © Solidarna Polska 2013-2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.
andrzejromanek.pl