Andrzej Romanek

Działalność polityczna

Szanowni Państwo !
 
Polityka jest jedną z tych dziedzin aktywności społecznej, która była obiektem moich zainteresowań już w wieku młodzieńczym. Po ukończeniu Technikum Mechanicznego w Grybowie rozpocząłem studia na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego. W trakcie studiów podjąłem decyzję o rozpoczęciu drugiego kierunku na Wydziale Prawa i Administracji. Wybór ten był podyktowany moimi zainteresowaniami polityką i chęcią dogłębnego poznania mechanizmów rządzących współczesnym światem.
 
Po ukończeniu obydwu kierunków studiów zostałem wykładowcą prawa w Policealnym Studium Biznesu i Administracji w Nowym Sączu oraz podjąłem pracę w Biurze Senatorskim Senatora Andrzeja Chronowskiego, gdzie pełniłem funkcję specjalisty do spraw prawnych, a następnie dyrektora biura. W tym okresie mogłem zaznajomić się z działalnością polityczną w praktyce. Cały czas jednak dbałem o edukację prawniczą. Dzięki temu ukończyłem aplikację sędziowską uzyskując prawo wykonywania zawodu sędziego oraz aplikację radcowską.
 
Po ukończeniu aplikacji podjąłem aktywną działalność w Prawie i Sprawiedliwości. Zostałem pełnomocnikiem wyborczym partii w wyborach parlamentarnych i prezydenckich w okręgu 14 sądecko-podhalańskim. Ogrom wykonanej przeze mnie pracy został doceniony przez Zbigniewa Ziobro, który zaproponował mi objęcie funkcji Szefa jego Gabinetu Politycznego w Ministerstwie Sprawiedliwości. Muszę Państwu przyznać, że był to czas bardzo ciężkiej i wytężonej pracy. Efekty tej pracy ugruntowały moje stanowisko, że warto prowadzić działalność polityczną.
 
W tym przekonaniu podjąłem decyzję o starcie w wyborach do Sejmiku Województwa Małopolskiego w 2006 r. z list Prawa i Sprawiedliwości. Uzyskany przeze mnie wynik 16 879 głosów stał się impulsem do desygnowania mnie na funkcję Wicemarszałka Województwa Małopolskiego. Funkcję tą sprawowałem na przełomie 2006 i 2007 r. Jesienią 2007 r. kandydowałem do Sejmu. Startując z ostatniego miejsca na liście uzyskałem bardzo dobry wynik 9 273 głosów. Co prawda nie był to wynik, który pozwoliłby na objęcie przeze mnie mandatu poselskiego, jednakże utwierdził mnie on w przekonaniu o słuszności obranej przeze mnie drogi.
 
Będąc radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego III i IV kadencji aktywnie angażowałem się w sprawy ważne dla mieszkańców naszego regionu. Zabierałem głos w debacie publicznej w mediach i na forum Sejmiku. Efektem mojej aktywności politycznej są również interpelacje składane w ważnych dla Województwa Małopolskiego sprawach. W Sejmiku III kadencji pełniłem funkcję Wiceprzewodniczącego Komisji Budżetu, Mienia i Finansów oraz byłem członkiem Komisji Rozwoju Regionu, Promocji i Współpracy z Zagranicą.
 
W 2010 roku minęła III kadencja Sejmiku Województwa Małopolskiego. Podczas jej trwania podjąłem decyzję o ponownym starcie oraz ubieganiu się o mandat radnego. W przeprowadzonych w dniu 21 listopada 2010 r. wyborach uzyskałem 25 357 głosów. Skala udzielonego mi przez Państwa poparcia była dowodem uznania dla mojej działalności publicznej. Dlatego też podjąłem decyzję o starcie w wyborach do Sejmu w 2011 r. Dzięki Państwa poparciu uzyskałem mandat Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Uzyskany wynik wyborczy pokazuje, jak wielka odpowiedzialność spoczywa na mojej osobie. Swoją pracą starałem się i nieustannie staram służyć ludziom.
 
 
 
Andrzej Romanek © Solidarna Polska 2013-2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.
andrzejromanek.pl