Andrzej Romanek

Wyniki 2011

powrót do poprzedniego menu

 

I miejsce – Dominika Tabasz  – „Postawcie mi krzyż brzozowy”

 

* I Liceum Ogólnokształcące im Jana Długosza w Nowym Sączu

* mgr Piotr Rychlewski – Nauczyciel – Opiekun Merytoryczny

 

II miejsce – Bartosz Filip – „Maluczko i skończy się ścieżka zarośnięta cierniem…”.

Ks. Władysław Gurgacz”

* Zespół Szkół Nr 2 im Sybiraków w Nowym Sączu

* mgr Sylwia Dąbrowska- Motyka – Nauczyciel – Opiekun Merytoryczny

 

III miejsce – Barbara Toczek – „Ojciec Władysław Gurgacz – Popiełuszko
stalinowskich czasów”

* Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, II Liceum

Ogólnokształcące im Marii Konopnickiej w Nowym Sączu.

* mgr Jerzy Horowski – Nauczyciel – Opiekun Merytoryczny

 

Laureaci:

 

Tomasz Dulak -  „Organizacje poakowskie w dawnym Województwie Krakowskim

z uwzględnieniem Obwodu Nowosądeckiego w latach 1944-1956 „Żołnierze Wyklęci” – zapomniani

bohaterowie”

* Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Starym Sączu

* mgr Grzegorz Poręba – Nauczyciel – Opiekun Merytoryczn

 

Jarosław Radzik – „Jeszcze Polska nie zgineła …- Opór Żołnierzy Wyklętych”

*  Zespół Szkół Ekonomicznych im. Oskara Langego w Nowym Sączu.

* mgr Mateusz Sekuła – Nauczyciel – Opiekun Merytoryczny

 

Przemysław Ćwik - „Stary Sącz i okolice w walce z władzą ludową w latach 1945-1956”

* Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Curie
w  Starym Sączu.

* mgr Andrzej Sojka – Nauczyciel – Opiekun Merytoryczny

 

Olga Reszczyńska  – „Żołnierze wyklęci – uczestnicy niewypowiedzianej wojny domowej”

* I Liceum Ogólnokształcące im Jana Długosza w Nowym Sączu

* mgr Piotr Rychlewski – Nauczyciel – Opiekun Merytoryczny

 

 

Kamila Stanek – „Wyroki śmierci w komunistycznej Polsce”

* Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 2, II Liceum

Ogólnokształcące  im Marii Konopnickiej w Nowym Sączu.

* mgr Jerzy Horowski – Nauczyciel – Opiekun Merytoryczny

 

Nauczyciele – Opiekunowie Merytoryczni

mgr Piotr Rychlewski

mgr Grzegorz Poręba

mgr Sylwia Dąbrowska – Motyka

mgr Mateusz Sekuła

mgr Jerzy Horowski

mgr Andrzej Sojka

Andrzej Romanek © Solidarna Polska 2013-2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.
andrzejromanek.pl