Andrzej Romanek

Wyniki 2012

powrót do poprzedniego menu
 

II edycja konkursu historycznego „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Antykomunistycznego Podziemia” cieszyła się dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Do konkursu zgłosiło się 33 uczniów z 10 szkół ponadgimnazjalnych z Nowego Sącza, Starego Sącza, Krynicy-Zdroju i Marcinkowic, a ostatecznie prace złożyło 20 uczniów.

Prace konkursowe zostały ocenione przez Komisję Konkursową powołaną w Oddziale Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu odbyło się w dniu 27 lutego 2012 r. o godzinie 12:00 w Sali Reprezentacyjnej Nowosądeckiego Ratusza. Podczas uroczystości odbył się wykład Pani Elżbiety Jakimek-Zapart z Odziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie oraz pokaz fragmentów filmu „Ballada o Jureczku” poświęconego najmłodszemu partyzantowi Wileńskiej Armii Krajowej – Jerzemu Widejko ps. „Jureczek”, który przystąpił do III Partyzanckiej Wileńskiej Brygady AK „Szczerbiec” w 1944 r. w wieku 11 lat.

Na uczestników konkursu czekały atrakcyjne nagrody:

a)  dla laureatów konkursu, którzy zajęli pierwszych 10 miejsc – atrakcyjne nagrody książkowe ufundowane przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu,

b)  laureaci trzech pierwszych miejsc zostali nadto uhonorowani nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Posła na Sejm RP Andrzeja Romanka, a ich prace zostaną opublikowane w miesięczniku Sądeczanin,

c)  nagroda niespodzianka – wycieczka do Brukseli czekała na laureatów trzech pierwszych miejsc oraz ich Nauczycieli – Opiekunów Merytorycznych.

 

Wyniki II edycji konkursu historycznego

„Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Antykomunistycznego Podziemia”

1 miejsce Dawid Pajor – Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach.

2. miejsce Barbara Chowaniec - Zespół Szkół nr 2 w Nowym Sączu.

3. miejsce Anna Radzik – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Ciure w Starym Sączu.

Laureaci:

Patryk Cięciwa – III LO w Nowym Sączu.

Bartosz Filip – Zespół Szkół nr 2 w Nowym Sączu.

Gabriela Jastrzębska – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Ciure w Starym Sączu.

Jolanta Kęska – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Ciure w Starym Sączu.

Adrianna Kotlarska – I LO w Nowym Sączu.

Ewa Krok – Społeczne Katolickie LO w Nowym Sączu.

Patrycja Maria Michalik – I LO w Nowym Sączu.

Jarosław Radzik – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju.

Nauczyciele – Opiekunowie Merytoryczni

1. Andrzej Sojka – Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej – Ciure w Starym Sączu.

2. Paulina Darecka – Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach.

3. Dorota Puchała – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Krynicy-Zdroju.

4. Piotr Rychlewski – I LO w Nowym Sączu.

5. Jerzy Horowski – II LO w Nowym Sączu.

6. Irena Gradek – III LO w Nowym Sączu.

7. Teresa Płachta – Zespół Szkół nr 1 w Nowym Sączu.

8. Dorota Pietruszka – Zespół Szkół nr 2 w Nowym Sączu.

9. Bogumiła Gleń-Balicka – Zespół Szkół nr 3 w Nowym Sączu.

10. Beata Leśniak – Społeczne Katolickie LO w Nowym Sączu.

Andrzej Romanek © Solidarna Polska 2013-2015
Wszelkie prawa zastrzeżone.
andrzejromanek.pl